Okul Başarısızlığı

OKUL BAŞARISIZLIĞI

Çocuğun veya gencin uzun süreli hemen her dersten gelişim düzeyinin ve yeteneklerinin altında performans göstermesidir. Bu başarısızlığı bir türlü telafi edememesi durumudur.

OKUL BAŞARISIZLIĞI ÖZELLİKLERİ

Duygu Durumu

 • Motivasyonları düşük olur. Amaç eksikliği ve hedefe ulaşmada çaba yetersizliği nedeniyle sık sık başkalarının yönlendirmelerine ihtiyaç duyar.
 • Lise düzeyi başarılı başarısız öğrencilerin dahil edildiği araştırmalara göre; başarılı grubun kısa vadeli hedeflerden çok uzun vadeli hedefleri olduğu gözlenmiştir.
 • Yapılan araştırma sonuçlarına göre motivasyon eksikliği ve kişisel başarısızlıklardan daha çok okul notlarındaki düşüklükten suçluluk duydukları tespit edilmiştir

Benlik Algısı

Çocuk dünyaya geldiğinde belirgin bir “ben” algısı yoktur. Anne babayla yaşantıları sonucunda şekillenmeye başlar. Sakin geçen çocukluk yılları sonrasında ergenlikle beraber kendini tanıma olanağı bulduğu ölçüde çatışmaları kolay atlatır ve sağlıklı bir ben kavramı gelişebilir. Okul başarısında önemli ön koşullardan biridir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre sanılanın aksine zekanın değil akademik benlik algısının başarıyı yordama da daha etkili olduğu görülmüştür.

Düşük benlik algısı bireyin daha kötü performans göstermesine neden olur. Kendine güven ve sorumluluk duygularının daha az geliştiğini gösterir. Başarılı öğrenciler kendi ilgi yetenek ve kapasitelerinden haberdardırlar. Bu nedenle hedef belirlemede ve ulaşmada başarısız çocuklara oranla daha üstün performans gösterirler.

Zihinsel Performans

Zeka ölçümünün başarıyı ölçmek için zayıf bir belirleyici olduğu dikkate alınmalıdır. Çünkü okul başarısızlığı olan öğrenciler ile başarılı öğrenciler arasında zeka açısından anlamlı bir farklılık yoktur.

Okul başarısızlığı olan öğrenciler içerisinde özel öğrenme güçlüğü olan özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarda olabilir. Fakat okul başarısızlığı probleminin içine zihinsel özellikleri ortalamanın altında olan çocuklar dahil edilmemektedir. Başarısızlık sorunu gelişimsel olarak bir geriliğin olmadığı hallerde ele alınmaktadır.

Cinsiyet

Hem yurt içi hem yurt dışında okul başarısındaki cinsiyet faktörünün ele çalışmalarda kızlar daha başarılı bulunmuştur. Sonrasında kızlar başarısızlığı; çaba eksikliği olarak açıklarken erkekler yeteneği göz önüne almışlardır.

Arkadaşlık İlişkileri

Arkadaş grubu tarafından kabul görmek çocuklar ve gençler için güçlü bir ihtiyaçtır. Arkadaşların eğitimsel istekleriyle uyum içerisindedir kendi istekleri de. Bu nedenle kimlerle arkadaş oldukları önemlidir.

Ders Çalışma Yöntemi

Ders çalışma bir okuma şekli olarak tanımlanır. Fakat sıradan okumadan farklılaştığı yönü ise dikkatli ve sorgulayarak yapılıyor olmasıdır. Not alma, altını çizme, hafıza kapasitesi, önceki bilgilerle harmanlama gibi zihnin aktif çalışmasına yardımcı olduğu faaliyetleri içermelidir.

OKUL BAŞARISIZLIĞI NEDENLERİ

Bireye Bağlı Nedenler

 • Bilişsel, fiziksel ve duygusal olgunluk açısından yetersizlik başarısızlıkta önemli bir etkendir. Yani gelişim görevlerini gerçekleştirememek başarısızlığa zemin hazırlar. Bu ise benlik algısını ve sonrasındaki çabalarını olumsuz etkileyecektir.
 • Ergenlik dönemine girmekle beraber hızlı gelişim ve değişim sonucu ergenin dikkati zayıflar, yalnızlaşma isteği artar.
 • Yaşıtlarına göre geç fiziksel olgunlaşma kötü beden imajına neden olur. Bu da özsaygı ve akademik başarıyı olumsuz etkiler.
 • Gencin anne babanın aşırı otoritesine tepki vermek için seçtiği bir yol olabilir başarısızlık!!!
 • Duygusal düzensizlik nedeniyle başarısızlık artar. Bu ise daha çok kötüleşmeye sebep olur.
 • Gencin bu döneme kadar bireysel sorumluluk becerisine sahip olmamış olması.
 • Geçmiş yaşantılarında hareketle başarısız olacağına dair inançlar, ön yargılar.
 • Çocukta öğrenme güçlüğü olması, dikkat dağınıklığına yol açan hiperaktivitenin varlığı başarısızlığı arttırır.
 • Sınav kaygısı da okul başarısızlığı için önemli bir etkendir. Yüksek kaygı; sınav sonucuna göre ne kadar olması gerektiği gibi bir insan olduğunu belirlemesine yardım eder bu da başarısızlı tetikler.

Anne Babaya Bağlı Nedenler

 • Okul başarısızlığıyla beraber tırnak yeme, otoriteyle çatışma, yalan söyleme gibi davranışsal problemler görülüyorsa başarısızlığın kaynağının anne baba tutumundan kaynaklandığı da söylenebilir.
 • Eğitim hataları, anne baba tutumundaki kararsızlık çocuğun başarısını etkiler.
 • Gereğinden fazla koruyup güvensiz birey haline getirmek ya da aşırı baskı temel hatalardandır.
 • Aşırı kısıtlayıcı tutum güven duygusunu geliştirmez bu ise; benliğin gelişimine olumsuz katkı yapar.
 • Okul başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri de çocuğun sorumluluk alması ve başladığı işi bitirmesidir. Bu bebeklikten itibaren gelişen ve anne babanın kazandırdığı bir beceridir. Çocuklar adına sorumluluk almak yapılabilecek en büyük yanlışlardan biri olur.
 • Çocuğun sadece ders çalışma sorumluluğu olduğunu düşünmek onu oyunda, spordan, eğlenceden uzak tutmak da başarısızlığa katkı sağlar.
 • Başarılı çocukların başarısız çocuklara kıyasla daha az fiziksel ve sözel şiddete maruz kaldıkları fark edilmiştir.
 • Teknoloji kullanımına sınır koymamanın da okul başarısızlığında önemli bir etken olduğu unutulmamalıdır.

Başarısızlıkla ilgili tek bir sorumlu aramanın doğru olmadığı bir gerçektir. Diğerlerine kıyasla bazen aile bazen okul bazen öğretmen bazen de çocuğun kendisi başarısızlığa daha çok sebep olabilir fakat hiçbir zaman sorumlu tek bir kişi değildir. Bu nedenle okul aile birey işbirliği halinde hareket etmeli oluşan problem hangi alanın kökündeyse çözüm konusunda ortak hareket edilerek tüm paydaşlar sorumluluk üstlenmelidir.