Evlilik Terapisi

EVLİLİK TERAPİSİ
Evlilik terapisi; değişim ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı, psikoterapinin bir dalıdır.
Evlilik Terapisine Kimler Katılabilir?
İlişkilerinin farklı evrelerinde olan çiftler katılabilir; evlenecek olan çiftler, evliliğin başında olan çiftler, küçük çocuklara sahip çiftler, ergenlik çağında çocuklara sahip çiftler, ileri yaştaki çiftler katılabilir.

Evlilik Terapisinin Amaçları
Ülkemizde evlilik terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme sahiptir. Bireyler, sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Terapistler, aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir. Aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanması önemlidir. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Evlilik Terapisi Nasıl Uygulanır?
Evlilik terapisti danışanlara karşı nötr ve taraf olmayan bir tutum sergiler
Evlilik terapisti çiftlerin birbirlerini duymalarına yardımcı olmaya çalışır
Evlilik terapisinde ilişki problemlerinin nasıl ortaya çıktığı ve değişikliğin nasıl mümkün kılınabileceği temaları üzerinde durulur
Evlilik terapisinde eşlerin aralarında problemin ne olduğunun açığa çıkarılmasından sonra daha büyük bir farkındalıkla ve kararlılıkla karar almalarını sağlayacak ortam oluşturulmaya çalışılır

Eşlerden biri terapiye katılmak istemezse;
Eşlerden biri tek başına bu süreci başlatabilir
Terapi süresince diğer eşin evlilik terapisine yönelik olumlu tutum kazanması için neler yapılabileceği üzerinde konuşulur
Eşe herhangi bir yükümlülük olmadan sadece denemek için gelebileceği söylenir
Evlilik terapisine gelmek istemeyen bireylerde endişelerini dile getirmeye başladıkça terapide kendilerini daha güvende hissederler.

Evlilik Terapisini Neler Zorlaştırır?
Sır saklamak terapi sürecinde,
Terapiye gelme konusunda isteksiz eşe ısrarcı bir tutumla terapi desteği almaya zorlamak,
Gelmeyen eşi terapiye ikna etmek için terapiyle ilgili gerçekçi olmayan fikirler öne sürerek yüksek beklentiler oluşturabilir,
Sadece diğer eşin değişmesi gerektiğine inanmak,
Eşlerin farklı amaçlarla gelmeleri,
Terapi sürecinde kararlaştırılanları yerine getirmemek,
Güvenmemek,
Boşanma öncesinde yardım talep ederek çok geç kalmak.