ÇOCUKLARDA MASTÜRBASYON

ÇOCUKLARDA MASTÜRBASYON

Anne babaların korkulu rüyası Mastürbasyon!!!

Çocuğumun acaba cinsel sapkınlığı mı var?

Çocuğum istismara uğramış olabilir mi?

Benim çocuğum sorunlu mu?

Birbiri ardına sıralanan sorular ve son olarak diğerlerinin bu durumdan haberdar olma olasılığının oluşturduğu kaygıyla birlikte çocuğumuzun bu davranışıyla nasıl baş edeceğimizi düşünürüz.

Artan kaygımız ise bu durumu yok sayarak, çocuğumuza engeller koyarak yada fiziksel-sözel şiddet uygulayarak ortadan kaldırmaya çalışmamıza yardım eder. Yasaklar, haramlar, günahlar, ayıplar, ateşe atılma gibi ceza alternatifleri birbirini izler. Ve çocuk ne olduğunu anlayamadan korktuğu için bu davranışı tekrar etmemeye çalışır. Fakat artan ilgi ve merakı nedeniyle bu davranışı gizliden yapmaya devam eder. Bu ise asıl ailenin korkması gereken cinsel gelişim seyrini olumsuz etkileyecek mastürbasyon davranışının kalıcı olmasına neden olur.

Cinselliğe ilişkin kültürel tutumların değişimi ve teknolojinin gelişimiyle beraber çocukların yetişkin cinselliğini fark etme yaşı okul öncesi döneme kadar gerilemiştir. Yani çocuklarımız aslında cinsel içerikli görsellere maruz kalmaktadır. Anne babalar koruyalım derken gelişim seyrinin akışında olan cinsel meraklarını yanlış, ayıp ve sorunlu görerek çocuklarımızın cinsel kimlik kazanma süreci olan bu gelişim dönemini sekteye uğratmaktadır. Anne babaların yanlış tutumu nedeniyle çocukların cinsel gelişim süreçlerinin kalıcı hasarlar aldığını görmekteyim.

Freud’a göre; psikoseksüel kişilik gelişimi yaşamın ilk 5-6 yılında gerçekleşen ve her biri cinsel uyarılmaya duyarlı bir erotojenik bölgeyle temsil edilen üç önemli dönemde gerçekleşmektedir. Bunlar ; oral, anal ve fallik dönemlerdir. Erotojenik bölge, o dönem içerisinde libidonun ( yaşam enerjisi) odaklandığı, cinsel uyarılmaya aşırı duyarlı olan kendisi aracılığıyla haz aranan ve yaşanan beden bölgesi ya da organlardır. Dönem içerisinde erotojenik bölgeyle ilgili haz yaşantılarının aşırı ya da yetersiz olması o döneme takılma ile sonuçlanır. Takılmaya neden olan aşırı ya da yetersiz haz yaşantılarının temel nedenlerinden biri anne baba tutumlarıdır. Aşırı ilgi(şımartma) ya da engelleme birbirinin zıttı olan ancak aynı sonucu doğuran yanlış anne baba tutumlarıdır. Bu tutumlar nedeniyle kişiliğin sağlıklı gelişimi engellenmiş olur.

Burada altını çizmek istediğim mastürbasyon davranışı sorunlu bir davranış değil aksine kendini(bedenini) tanımaya yönelik bir arayıştır. Gelişimin normal seyrinde olduğunun göstergesidir. Anne babaların çocuklarının bu davranışından endişe duymalarının bir diğer nedeni olan yabancıların (diğerlerinin) bu durumdan haberdar olmasıdır. Bu durumun çocuklarını istismara açık hale getirip getirmeyeceği kaygısıdır. Bu kaygıyla baş etmek için görmezden gelmek, yasaklamak, cezalandırmak doğru yöntem değildir. Bunların yerine bu davranışın gelişim sürecinde normal bir eylem olduğunu kabul etmek gerekir. Sonrasında ise; ayıp, yasak, günah demeden bu davranışın ne olduğunu çocukla paylaşmak gerekir. Buradaki paylaşım; yetişkin gözüyle görülen cinselliği anlatmak değil, onun gözüyle görülen cinselliği anlatmaktır. Bu davranışının kendini (bedenini) tanıma çabaları olduğunu, cinsiyet farklılığını öğrenme, cinsel kimliğini kazanma sürecinde normal olduğunu vurgulamak önemlidir. Bunu yaparken dışardaki olumsuz durumlardan çocuğumuzu koruyabilmek için bu sürecin bireysel olduğunu ve mastürbasyon davranışının herhangi bir yabancının yanında yapılmaması gerektiğinin altı çizilmelidir. Örneğin çocuğunuz tuvalet ihtiyacını giderirken kimsenin (anne baba hariç) orada bulunmaması gerektiğini öğrenmiştir. Bu mastürbasyon davranışının da yalnızken giderilmesi gereken davranışlar listesine girdiğini paylaşabilirsiniz. Üzerini değiştirirken, banyo yaparken vb.

Yukarıda belirttiğim gibi sizin gözünüzle görülen cinsellikle çocukların gördüğü şeyin aynı olmadığını bilerek yasaklamalar getirmeden önce tanımasına yardım edin. Bu eylemlerine bir müddet devam edecektir. Fakat okul yaşantısıyla birlikte bu davranış zamanla ortadan kaybolacaktır. Ancak anne baba olarak sizler reddetmeyi engellemeyi tercih ederseniz bu evreye takılacak ve sağlıklı bir kimlik gelişimi yaşanmayacaktır. Unutmayın bir gelişim sürecine ne kadar çok müdahale ederseniz o gelişim alanıyla ilgili o kadar çok sorun yaşarsınız.