Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ

Çocukluk ve hemen arkasından gelen ergenlik, değişimlerin en çeşitli ve en hızlı yaşandığı dönemler olduğu için ayrı bir önem taşır. Yaşa paralel olarak anlamlı değişimler gösteren bilişsel, duygusal, fiziksel, davranışsal ve sosyal süreçler zaman zaman göz ardı edilebilmektedir. Bu süreçlerin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için çocuk ve ergenin değişimleri hakkında bilgi sahibi olmak hem ortaya çıkabilecek bir sorunun farkına varmayı hem de sorunun çözümü konusunda doğru adım atabilmeyi beraberinde getirecektir.
Çocuk-Ergen Psikoterapisine Götüren Nedenler
Okula gitmek istememe ya da sürekli geç kalma,
Sosyal ilişkilerde yetersizlik,
Derslerinde fark edilir düzeyde gerileme,
Daha önce zevk alınan etkinliklere karşı isteksizlik,
Konuşma ve tuvalet terbiyesinde gecikme,
Öğrenme güçlükleri,
Aşırı sinirlilik agresif davranışlar sergileme,
Kendini iyi hissetmeme gibi fiziksel rahatsızlıklarda artış,
Alkol, uyuşturucu vb. madde bağımlılıkları belirtileri,
Cinsel kimlik karmaşası,
Yeme bozuklukları( aneroksiya, bulumia, obezite),
Uyku problemleri
Çocuk-Ergen Psikoterapisiyle Amaçlanan Faydalar Nelerdir?
Psikolojik rahatsızlıkların belirtileri azaltılabilir yada tamamen ortadan kaldırılabilir
Çocuklara ve ailelere stresle, duygusal ve davranışsal problemlerle başa çıkma konusunda yardımcı olur,
Çocukların ve gençlerin problem çözebilme ve başkalarından yardım alabilme becerileri gelişir,
Çocuk psikoterapisi kendine güven artışı sağlar,
Çocuk psikoterapisi travmaya sürükleyen olayların durdurulmasını ve travmaların neden olduğu yaralanmaların izlerinin yetişkinliğe taşınmamasını hedefler.
Çocuk-Ergen Psikoterapisinde Nasıl Bir Yol İzlenir?
Genel olarak, çocuklarla yürütülen çalışmalarda ilk görüşmede yalnız ebeveynlerle yürütülür. Ergenlerle yapılan çalışmalarda ise ilk görüşmede ergen danışan ebeveynleri ile birlikte görülür. Hem çocuk ya da ergenin kendisinden (yaşına bağlı olarak) hem de ailesinden sorunun tanımına dair bilgiler ve gelişimsel bir tarihçe alınır. İlerleyen görüşmelerde gerekli görülmesi halinde değerlendirme amaçlı olarak bazı testler uygulanabilir. Çalışmaların yürütülme şekli konuya, çocuğun veya ergenin yaşına ve içinde bulunduğu duruma göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple bazı görüşmeler yalnız çocuk veya ergenle, bazıları sadece aileyle, bazıları ise tüm aile bireyleri birlikte görülebilecek şekilde düzenlenir.
İlk Seansa Nasıl Hazırlanılmalıdır?
Kimi aileler ilk seansa gelmeden önce hiçbir bilgilendirme yapmazlar bu da çocuğun ilk psikoterapi sürecini olumsuz etkiler. Öncelikle çocuğunuza neden ailenizin ve kendisinin psikoterapiye gittiğini dürüstçe açıklamalısınız. Bu tarz bir görüşmenin doktora gitmekten (iğne olmak, ilaç içmek vb.) farklı olduğunu bir uzmanla konuşarak ve oyun oynayarak problemleri çözmek için yardım alacağınızı anlatın. Çocuklar ve gençler için terapistin tüm aile üyelerine yardımcı olmaya çalıştığını söylemek onları rahatlatacaktır. Aynı zamanda ergen ve gençler için terapistle yapacakları görüşmenin kendilerinin izni olmadan aileyle paylaşılmayacağını ve gizli kalacağını paylaşın ( Buna istisna durumlar başkalarına zarar verme istekleri yada intihar düşünceleri olacaktır.)